Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

SIKB Protocol

Omschrijving begrip

Uitwerking van een Beoordelingsrichtlijn of een accreditatieschema. Een protocol bevat de beschrijving van de technische eisen waaraan activiteiten moeten voldoen.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot een overzicht van protocollen en richtlijnen bij grondstromen en een verwijzing naar de website van externe linkSIKB, waar alle protocollen te vinden zijn.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.