Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sinteren

Omschrijving begrip

Thermische immobilisatietechniek voor baggerspecie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het principe van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.