Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Situatie

Reikwijdte

De situatie is een verzamelbegrip van een lokale of diffuse verontreiniging. Aan het begrip wordt in de richtlijn verder geen uitwerking gegeven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.