Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sleephopperzuiger

Omschrijving begrip

Een vrijvarend baggerwerktuig met een of meerdere zuigbuizen.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, soorten technieken en toepassingsvormen, het toepassingsgebied en vuistregels, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.