Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sloten

Reikwijdte

Begrip is in de Richtlijn niet nader uitgewerkt, maar kan een rol spelen bij de wijze waarop onderhoud of sanering moet worden uitgevoerd.In de Richtlijn worden enkele baggertechnieken behandeld voor de verwijdering van sediment uit sloten.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.