Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Snijkopzuiger

Omschrijving begrip

Een continu gravend baggerwerktuig.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, soorten technieken en toepassingsvormen, het toepassingsgebied en vuistregels, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.