Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Solventextractie

Omschrijving begrip

Solventextractie is een proces waarbij organische microverontreinigingen worden verwijderd door ze op te lossen in organische oplosmiddelen. Het extractierendement hangt hierbij af van de oplosbaarheid van de verontreinigende stof in het gebruikte oplosmiddel, de wijze waarop de verontreinigingen aanwezig zijn in de baggerspecie en het contact tussen solvent en baggerspeciedeeltjes in het proces.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.