Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sonderingen

Omschrijving begrip

Onderzoeksmethode waarbij een conus (sonde of meetstift) in de bodem wordt weggedrukt met als doel het vaststellen van de gelaagdheid van de bodem.

Reikwijdte

De informatie in de huidige Richtlijn beperkt zich tot het benoemen van sonderingen als methode van onderzoek. Bij toevoeging van het thema bodemonderzoek zal het begrip meer uitgebreid worden behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.