Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stabiele eindsituatie

Omschrijving begrip

Er is sprake van een stabiele eindsituatie als de omvang van de verontreiniging binnen 30 jaar niet toeneemt.. Daarbij mogen zich nu en in de toekomst geen ontoelaatbare risico’s voordoen voor mens en milieu.

Reikwijdte

De informatie in de Richtlijn beperkt zich tot het toepassen van de stabiele eindsituatie als saneringsdoelstelling bij saneringsvarianten. Een gedetailleerde beschrijving over de definitie van het begrip kan worden gevonden in de VROM literatuurverwijzingen (zie externe linkwww.vrom.nl : Doorstart A5).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.