Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stedelijk gebied

Reikwijdte

In de huidige richtlijn wordt het begrip niet nader uitgewerkt. Stedelijk gebied wordt gebruikt als randvoorwaarde voor saneringen bij hinder of overlast of als bepalende faktor voor een typische diffuse verontreiniging.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.