Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sterk verontreinigde grond

Omschrijving begrip

Grond waar interventiewaarde overschrijdingen in zijn aangetoond.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn toegepast in het kader van het beoordelen en verwerken van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.