Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stimuleringsregeling verwerking baggerspecie (SVB)

Omschrijving begrip

Tijdelijke Stimuleringsregeling Verwerking Baggerspecie. Een regeling met als doel het stimuleren van nuttig hergebruik van baggerspecie als bouwstof. De regeling richt zich met name op bedrijven die baggerspecie gaan verwerken tot bouwstoffen. Per 21 juli 2006 is deze regeling gesloten.

Reikwijdte

In de Richtlijn is een korte samenvatting gegeven van het beleid aangaande waterbodems.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.