Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stoffen

Reikwijdte

Het begrip stoffen is een verzamelbegrip voor alle organische en anorganische verbindingen. Op de eigenschappen van verontreinigende stoffen wordt in de huidige Richtlijn (nog) niet ingegaan. Dit zal in de toekomst verder worden uitgewerkt binnen het onderdeel Bodemonderzoek.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.