Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stoom gestimuleerde extractie

Omschrijving begrip

Een in situ saneringstechniek die kan worden beschouwd als een specifieke uitvoeringsvorm van in situ strippen/ persluchtinjectie.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, de technische gegevens, het toepassingsgebied, de kosten, uitvoeringsvormen, de milieubelasting en het ontwikkelingsstadium van deze techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.