Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Storten

Omschrijving begrip

Het zich ontdoen van een afvalstof of niet reinigbare grond of baggerspecie op een daartoe vergunde inrichting als een stortplaats of een baggerspeciedepot.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het storten beschreven als eindbestemming van baggerspecie of van verontreinigde grond of reststoffen van de reiniging van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.