Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Storten baggerspecie

Omschrijving begrip

Verwerken van baggerspecie op stortplaatsen of in (onder water) depots.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden de beleidaspecten en de kosten van het storten van baggerspecie beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.