Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Storten baggerspecie in gesloten putten

Omschrijving begrip

Storten van baggerspecie in een daarvoor aangelegde opslagfacitliteit die niet in directe verbinding staat met het omringende oppervlaktewater.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.