Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Storten baggerspecie in open putten

Omschrijving begrip

Storten van baggerspecie in een bergingslocatie, gelegen in een open (stromend) watersysteem. De oppervlakte van de stortlocatie beslaat slechts een geringe fractie van het totale watersysteem.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.