Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Storten op land

Omschrijving begrip

Verwerken van baggerspecie door storten op een stortplaats.

Reikwijdte

Het begrip wordt in de Richtlijn gebruikt als verwerkingsmethode voor baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.