Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stortplaats

Omschrijving begrip

Terrein geschikt voor het storten van afvalstoffen op of in de bodem. Deze lokatie is hiertoe voorzien van de benodigde bodembeschermende voorzieningen.

Reikwijdte

In de richtlijn worden stortplaatsen in het algemeen meegenomen las mogelijke lokaties voor de ontdoening van afvalstoffen en verontreinigde grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.