Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Stroomgebieden

Omschrijving begrip

Het gebied dat zijn water via een rivier afvoert. De grens van een stroomgebied wordt de waterscheiding genoemd.

Reikwijdte

Dit begrip is in de huidige Richtlijn niet inhoudelijk uitgewerkt.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.