Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Subsidieregeling

Omschrijving begrip

Regelingen voor het verkrijgen van subsidies voor sanering van landbodem en waterbodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt verwezen naar de sites van VROM en Bodemcentrum voor de Bedrijvenregeling en naar www.waterbodem.nl voor de SUBBIED-regeling.
Concrete informatie over subsidieregelingen is niet in de richtlijn opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.