Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Sulfaten

Omschrijving

Anorganische stof.

Reikwijdte

In de huidige versie van de Richtlijn worden sulfaten meegenomen voor zover van belang voor de sanering en verwerking van grondwater en of baggerspecie en de nazorg van saneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.