Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Teer

Omschrijving

Verzamelnaam van zware organische, olieachtige verontreinigende stoffen (PAK en stookolie). Wordt veel aangetroffen bij voormalige gasfabrieken.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt teer meegenomen bij toepassing van technieken voor sanering van landbodems en waterbodems. Tevens komt teer terug als een karakteristieke verontreiniging bij gasfabrieken.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.