Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Terreininspectie

Omschrijving begrip

Bezoek aan de locatie met als doel:

  • Het controleren van de verkregen (historische) informatie
  • Inventariseren verdachte deellocaties
  • Het beoordelen van de toegankelijkheid van de locatie, de uitvoerbaarheid van veldwerk en specifieke terreinomstandigheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie opgenomen over terreininspecties. In de toekomst komt dit bij het thema bodemonderzoek aan de orde.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.