Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Thermische desorptie

Omschrijving begrip

Thermische desorptie is een proces waarbij verontreinigende stoffen worden verwijderd door middel van verdamping. Hiertoe is het noodzakelijk dat de kookpunten van de te verwijderen verontreinigende stoffen worden bereikt.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor thermische verwerking van baggerspecie en worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.