Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Thermische immobilisatie

Omschrijving begrip

Thermische immobilisatie is een techniek waarbij de fysische en/of chemische samenstelling van de baggerspecie door verhitting (sinteren) worden gewijzigd, zodanig dat de kans op verspreiding van milieuverontreinigde stoffen uit het behandelde materiaal wordt tegengegaan, dan wel in belangrijke mate wordt gereduceerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.