Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Thermische reiniging

Omschrijving begrip

Reinigen van grond door het verhitten tot een zodanige temperatuur dat de binding tussen gronddeeltjes en de verontreinigende stof wordt verbroken en de verontreinigende stof overgaat in dampvorm.

Reikwijdte

In de Richtlijn worden het principe, uitgangspunten voor het ontwerp, uitvoeringsvormen, de milieu-effecten, de toepassingsvoorwaarden, vuistregels voor het toepassingsgebied, de kosten en trends en ontwikkelingen van de techniek behandeld.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.