Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Tijdelijke beveiligingsmaatregel

Omschrijving begrip

Maatregel die getroffen wordt om de onaanvaardbare risico’s tijdelijk weg te nemen.

Reikwijdte

Het begrip komt voor in de Richtlijn in het kader van risico's die ontstaan door de aanwezigheid van bodemverontreiniging. In de Richtlijn zijn technieken opgenomen om tijdelijke beveiligingsmaatregelen uit te voeren.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.