Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie

Omschrijving begrip

Het gebruik van baggerspecie in een werk.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over het toepassen van baggerspecie in verschillende soorten werken. Tevens zijn verwijzingen naar het beleid opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.