Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie als bodem

Omschrijving begrip

Verwerken van baggerspecie als bodem (bagger op de kant, dan wel hergebruik na indroging).

Reikwijdte

In de Richtlijn is hier informatie over opgenomen bij verwerking van baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.