Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie als bouwstof

Omschrijving begrip

Verwerken van baggerspecie als bouwstof.

Reikwijdte

In de Richtlijn is dit in het algemeen als een oplossing voor verwerking/hergebruik van baggerspecie genoemd. Concrete uitwerking hoe dit past binnen het Bouwstoffenbesluit is niet in de richtlijn opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.