Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie binnen verspreidingsbeleid

Omschrijving begrip

Verspreiden van baggerspecie op landbodem binnen het verspreidingsbeleid.

Reikwijdte

In de Richtlijn is dit in het algemeen als een oplossing voor verwerking/hergebruik van baggerspecie genoemd. Concrete uitwerking hoe dit past binnen het beleid en hoe dit in het beleid is vormgegeven is niet in de richtlijn opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.