Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie in zoet water

Omschrijving begrip

Verspreiden van baggerspecie in zoet water.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie te vinden over de toepassing in oppervlaktewater en beleid en vergunningen hiervoor.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.