Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie in zout water

Omschrijving begrip

Verspreiden van baggerspecie in zout water.

Reikwijdte

In de Richtlijn is geen informatie hierover opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.