Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassen baggerspecie op land

Omschrijving begrip

Toepassen van baggerspecie op of in landbodem.

Reikwijdte

In de Richtlijn is infomatie te vinden over het beleid ten aanzien van de toepassing en verspreiding en het rijpen van baggerspecie op land binnen het Besluit bodemkwaliteit.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.