Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassing van technieken

Omschrijving begrip

Aanwenden van saneringstechnieken.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt de toepassing van saneringstechnieken in bepaalde specifieke omstandigheden beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.