Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toepassingsgebied

Omschrijving begrip

Het toepassingsgebied geeft aan wanneer en onder welke voorwaarden een techniek ingezet kan worden bij een bodemverontreinigingssituatie.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het omschrijven van de toepasbaarheid van saneringstechnieken in diverse situaties.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.