Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Toezichthouder

Omschrijving begrip

Persoon die toezicht houdt.

Reikwijdte

In de Richtlijn staan verwijzingen opgenomen naar het toezichtbeleid van bevoegd gezagen en is informatie opgenomen in relatie tot controle en monitoring bij saneringen. In de nabije toekomst zal handhaving als een apart onderdeel in de Richtlijn worden opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.