Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Transport over water

Omschrijving begrip

Transport per boot over water.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het beschrijven van mogelijkheden voor transport van grond en baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.