Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Transport per as

Omschrijving begrip

Transport met vrachtwagen via de weg.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt voor het beschrijven van mogelijkheden voor transport van grond en baggerspecie (zie ook wegtransport).

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.