Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Transporttechnieken

Omschrijving begrip

Methoden voor het transporten van materialen.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt het begrip gebruikt als verzamelbegrip voor transport van grond en baggerspecie.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.