Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitloging

Omschrijving begrip

Het verplaatsen van verontreinigingen uit de vaste fase naar het grondwater.

Reikwijdte

In de Richtlijn wordt bij diverse behandelingstechnieken het effekt op de uitloging van verontreinigende stoffen uit het te behandelen materiaal beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.