Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitvoerder

Omschrijving begrip

Uitvoerder (aannemer) van bodemsaneringen.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie aanwezig over de contractvorming van de initiatiefnemer met de uitvoerder van de saneringsmaatregelen, over uitvoeringskwaliteit bij bodembeheer en de rol van de uitvoerder bij het beheer van in-situ maatregelen en nazorg.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.