Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitvoering sanering

Omschrijving begrip

Het totale proces van saneren : van het maken van een saneringsplan tot en met de nazorg na afronding van de werkzaamheden.

Reikwijdte

In de Richtlijn is informatie opgenomen over de contractvorming, het saneren en verwerken van verontreinigde grond, grondwater of waterbodem met bijbehorende veiligheids- / gezondsaspecten tijdens de uitvoering, de communicatie en de evaluatie en nazorg van de sanering .

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.