Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitvoeringstechnieken

Omschrijving begrip

De verschillende technieken die bij de uitvoering van een werk kunnen worden ingezet.

Reikwijdte

In de Richtlijn is uitvoeringstechnieken een verzamelbegrip voor technieken voor uitvoering van water- en landbodemsaneringen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.