Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Uitvoeringsvormen

Omschrijving begrip

Verschillende vormen waarin een werk of techniek kan worden uitgevoerd.

Reikwijdte

In de Richtlijn zijn verschillende uitvoeringsvormen van saneringen beschreven.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.