Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vangnetgevallen

Omschrijving begrip

Onder vangnetgevallen worden die locaties (gevallen van ernstige bodemverontreiniging) gerekend waarvoor geen verantwoordelijke partij meer is aan te wijzen. Dit betekent dat het bevoegd gezag Wbb, via het bodemsaneringsprogramma, de aanpak ter hand neemt en financiert.

Reikwijdte

In de Richtlijn is alleen informatie over de vangnetregeling op Europees niveau opgenomen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.