Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Vaststellen (diffuse) bodemkwaliteit

Omschrijving begrip

Bepalen van de bodemkwaliteit in met name grotere gebieden met een langdurig menselijk gebruik, echter zonder specifieke verontreinigende aktiviteiten.

Reikwijdte

Begrip wordt in de processchema’s van de Richtlijn gebruikt als aanleiding voor het uitvoeren van onderzoek en/of sanering van landbodem. Het onderwerp zelf vormt nog geen onderdeel van de Richtlijn en zal in de toekomst bij het thema Onderzoek aan bod komen.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.