Richtlijn herstel en beheer (water)bodemkwaliteit

Veen

Omschrijving

Grondsoort met 15-100% humus/organische stof (NEN 5104).

Humus is het slecht afbreekbare deel van de organische stof in de bodem. Organische stof is al het dode organische materiaal dat in de bodem aanwezig is. Humus wordt gevormd door de ontbinding van plantaardig en dierlijk materiaal (Wikipedia).

Reikwijdte

Begrip wordt in de Richtlijn gebruikt in relatie tot de uitvoering van bodemsaneringstechnieken en verwerking van grond.

Zoek onderwerpen gerelateerd aan dit begrip.